Afdrukken

U bent:   Arts / Psychiater / Casemanager / Aandachtsfunctionaris / GZ-psycholoog / Orthopedagoog / Gedragswetenschapper / Psychotherapeut / SPV-er / Teammanager / Teamcoach / Directielid / Bestuurslid:

Wat u moet doen:

  • Signalen van vermoedens van kindermishandeling kunnen ook bij u binnenkomen via bijvoorbeeld de school / dagbesteding, de huisarts of ouders/kinderen. Bij dergelijke signalen vraagt u informatie op bij de school, de huisarts van de cliënt en/of de jeugdarts van het kind (bij voorkeur bij de intake van het kind/gezin). Zorg - al vanaf de start van de zorg/hulpverlening door uw instelling - voor een goede inventarisatie van de aard en ernst van de vermoedens of signalen. 
  • Zorg vanaf het begin voor goede dossiervorming. Zie onder kopje 'dossiervorming'.

 


 

 

Babyprotocol:

Zorg- en onderwijsprofessionals krijgen regelmatig te maken met (jonge) vrouwen met een (lichte) verstandelijke beperking, die zwanger zijn. Uit onderzoeken blijkt dat ongeveer 65 % van de gezinnen, van ouders met een (lichte) verstandelijke beperking vroeg of laat professionele ondersteuning nodig hebben.

In de provincie Utrecht heeft men daarom besloten om rond (toekomstige) ouders met een (lichte) verstandelijke beperking intensief te gaan samenwerken. Om de begeleiding goed te laten verlopen en de veiligheid van het toekomstige kind zoveel mogelijk te waarborgen is het 'Babyprotocol' opgesteld. Dit protocol is richtinggevend en heeft tot doel om:

Omdat de periode van zwangerschap tot aan de bevalling beperkt is en snel handelen vaak noodzakelijk betekent het dat van de betrokken hulpverleners gevraagd wordt de vrouw/partner met voorrang te behandelen.