Afdrukken

U bent:

Arts / Psychiater / Casemanager / Aandachtsfunctionaris / GZ-psycholoog / Orthopedagoog / Gedragswetenschapper / Psychotherapeut / SPV-er / Teammanager / Teamcoach / Directielid / Bestuurslid:

Dat betekent dat u een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid hebt.

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.

Bij vermoedens van kindermishandeling, seksueel misbruik of machtsmisbruik door een (collega-) professional heeft u de plicht om hiervan melding te maken bij uw leidinggevende of directie. 

Dit handelingsprotocol is gebaseerd op- en in lijn met de KNMG meldcode  inclusief afwegingskader en met de 'Handreiking Meldcode Kindermishandeling in de psychiatrie'. Ook is dit protocol in lijn met de meldcode van MEE-Nederland

Signalering van kindermishandeling als grondhouding:

Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling: