Afdrukken

U bent:

Activiteitenbegeleider / Groepsbegeleider / Trajectbegeleider / ;Woonbegeleider / (Ambulant) hulpverlener / Creatief therapeut / Fysiotherapeut / Sociotherapeut / Psychomotorisch therapeut / Maatschappelijk werker / SPH-er / (Basis) psycholoog / Diëtist / Trainer / Coach / Cliëntvertrouwenspersoon:

Dat betekent dat u een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid hebt.

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.

 

Bij vermoedens van kindermishandeling, seksueel misbruik of machtsmisbruik door een (collega-) professional heeft u de plicht om hiervan melding te maken bij uw leidinggevende of directie.

Kijk ook bij wegwijzer kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn.

Dit handelingsprotocol is gebaseerd op- en in lijn met de KNMG meldcode en met de 'Handreiking Meldcode Kindermishandeling in de psychiatrie'. Ook is dit protocol in lijn met de meldcode van MEE-Nederland.

 

Signalering van kindermishandeling als grondhouding:

Het communiceren over/bij vermoedens van kindermishandeling: