Afdrukken

Je bent:

Aandachtsfunctionaris, Beleidsadviseur Huisverbod, Leerplicht ambtenaar, Teamleider WMO Back-Office , Uitvoerder Wet tijdelijk huisverbod  

Dan heb je een signalerings-, bespreek- en een handelingsverantwoordelijkheid.

Je kunt tijdens de contacten met cliënten, kinderen of ouders signalen van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld opmerken of het is aan je doorgegeven door een collega.

Voor tips en adviezen over hoe je het gesprek met cliënt, kind / ouders kunt aangaan: zie hiernaast onder 'gespreksvoering'.