Afdrukken

Beroepsgeheim en toestemming

Toestemming van clënt, ouder(s) en/of kind voor het verstrekken van gegevens is nodig bij extern overleg. Zie ook beroepsgeheim .

Wettelijk meldrecht

Iedere beroepskracht met een beroeps­geheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kinder­mishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

Advies vragen

Het vragen van advies gebeurt op basis van anonieme cliëntgegevens, daarom is er geen sprake van een eventuele doorbreking van het beroepsgeheim.