Afdrukken

Niets doen is geen optie 

Als Aandachtsfunctionaris, Beleidsadviseur Huisverbod, Leerplicht ambtenaar, Teamleider WMO Back-Office , Uitvoerder Wet tijdelijk huisverbod  ben je verantwoordelijk voor de hieronder genoemde acties:

Als je signalen opvangt van kindermishandeling of huiselijk geweld , wordt van je verwacht dat je:    

 Je bent ook verantwoordelijk voor de nazorg. Dit betekent navragen of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is. Ook een goede terugkoppeling aan degene die de zorgen gemeld heeft valt hieronder. 
 
Alle stappen die genomen worden, worden zorgvuldig vastgelegd . 

 

Hier vind je een afbeelding van de vijf stappen en het afwegingskader.