Afdrukken

De medewerker vraagt wat er gebeurd is met de signalen die zij doorgegeven heeft. Is er actie ondernomen? Wordt er van haar nog iets verwacht naar de ouder(s) of het kind?