Afdrukken

Dit is het online handelingsprotocol voor de Thuiszorg. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief het afwegingskader in de Meldcode V&Vn 
Dit protocol is verdeeld in verschillende onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

Hier ziet u een infographic over de 5 stappen van de meldcode inclusief afwegingskader in stap 5. (bron: Augeo)


Dit protocol is verdeeld in verschillende onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 

 

E-learning Augeo:

Scholingsaanbod thuiszorg