Afdrukken

 

Hulp organiseren / bieden en de effecten volgen

  • Als de cliënt erkent dat er een probleem is en graag hulp wil ontvangen, dient beoordeeld te worden of de noodzakelijke hulp binnen Arkin geboden kan worden, of dat er (daarnaast) nog andere hulpverlening nodig is.
  • Voor informatie over de hulpverleningsmogelijkheden bij Huiselijk Geweld kunt u Veilig Thuis bellen.
  • Wanneer er kinderen betrokken zijn neemt kunt u contact op met de afdeling Arkin Preventie Jeugd en Gezin of bel voor een collegiaal consult naar  Arkin Jeugd en Gezin.
  • Voor problemen die niet op het gebied van de GGZ liggen verwijst u de cliënt en of het kind naar een Ouder Kind Team (OKT), een sociaal wijkteam van Samen Doen  of naar een andere relevante instantie
  • De verantwoordelijkheid van de aandachtsfunctionaris/psychiater/teammanager blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen. U volgt dus wat er met de verwijzing gebeurt of spreekt af dat iemand anders dat doet. Dat kunt u doen door te bellen met bijvoorbeeld het sociale wijkteam en aan te geven dat u het gezin verwezen heeft, en door na een week opnieuw te bellen of het gezin contact heeft gezocht. 
  • Leg de afspraken omtrent het eigen hulpverleningstraject en de afspraken over de eventuele doorverwijzing naar een andere hulpverlenende organisatie vast in het cliëntdossier (ECD).
  • Nadat u ervoor gezorgd heeft dat de cliënt/ ouders en het kind zijn doorverwezen naar een hulpverlenende instantie, blijft u volgen hoe het met het kind gaat.
  • Wanneer u zorgen blijft houden of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Kijk welke afspraken eerder zijn gemaakt en check of deze zijn nagekomen en wat de resultaten daarvan zijn geweest. Indien de zorgen / signalen blijven: bespreek dit in het interne teamoverleg en overweeg een melding bij Veilig Thuis.

Wat voor hulp?

Hulp kan worden ingezet via de KOPP-groep (o.a. Arkin preventie Jeugd en Gezin), eigen oudercursussen, via het sociale wijkteam (Samen doen), Ouder Kind Teams of bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin.
 
Veilig Thuis kan hier ook advies in geven.