U bent:

Aandachtsfunctionaris/ arts assistent/ arts Maatschappij & Gezondheid/ Behandelaar/ Casemanager/ Directielid/bestuurslid/ (Forensisch) arts/verpleegkundige/ Gedragsdeskundige/ Geestelijk verzorgende/ Intake coördinator/ Intern vertrouwenspersoon/ Klinisch psycholoog/ POG GGZ/ Preventiefunctionaris/ Psychiater/ Psycholoog/ Psychotherapeut/diagnosticus, (Sociaal)psychiatrisch verpleegkundige/ Systeemtherapeut/ Teammanager/coördinator/hoofd afdeling/ Verpleegkundig specialist/Verslavingsarts

 

 Wat u moet doen:

 

  • U moet altijd intern overleggen met de (regie)behandelaar, leidinggevende, aandachtsfunctionaris of deskundige collega.
  • U neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en u bent zich bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid of ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de aandachtsfunctionaris, teampsychiater of leidinggevende. 
  • Uw vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling/ huiselijk geweld of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. 
  • Overweeg altijd Veilig Thuis te bellen en hen te raadplegen. Je mag je casus altijd anoniem inbrengen bij Veilig Thuis.
  • Artsen zijn verplicht bij stap 2 contact op te nemen met Veilig Thuis. 
  • LET OP: Als een kind/partner in acuut gevaar is, dan belt u direct Veilig Thuis en zo nodig de Politie!