U bent:

activiteitenbegeleider / agogisch werkende/ rehab coach/ arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / fysiotherapeut / maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener / (basis) psycholoog / pedagoog / persoonlijk begeleider bemoeizorg / diëtist / logopedist / verpleegkundige / woonbegeleider :

Wat u moet doen: 

  • U moet altijd intern overleggen met de leidinggevende, aandachtsfunctionaris of deskundige collega.
  • U neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en u bent zich bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid of ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de aandachtsfunctionaris, teampsychiater of teammanager. 
  • Uw vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling/ huiselijk geweld of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. 
  • Overweeg altijd Veilig Thuis te bellen en hen te raadplegen. Je mag je casus altijd anoniem inbrengen bij Veilig Thuis.  
  • LET OP: Als een kind/partner in acuut gevaar is, dan belt u direct de Politie en indien mogelijk Veilig Thuis!