Samenwerking

 

Er zijn door GGD Kennemerland samenwerkingsafspraken gemaakt met een aantal organisaties, inzake de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld:

MDCK:

- Raadplegen bij acute vragen.
- De JGZ sluit op uitnodiging aan bij een casusoverleg.

KJTC:
- Raadplegen bij vragen rondom trauma (in brede zin van het woord).
- De JGZ verwijst ouders en kinderen naar het KJTC bij traumaproblematiek, vooraf overleg is hierbij gewenst.

CJG-coaches of Meerteams:
- Overleg over casuïstiek.
- Verwijzen (JGZ naar CJG coach of Meerteam en VV).

Veilig Thuis:
- Raadplegen over anonieme casus.
- Melden kindermishandeling.
- Per mail informatie geven op vragen van VT.

Beschermingstafels:
- JGZ sluit aan op verzoek.