Evaluatie en nazorg

Als JGZ medewerker hoor je bericht te krijgen van de instantie waarnaar verwezen is. Als dat bericht niet komt, doe je actief navraag of het gezin zich gemeld heeft en of de behandeling is begonnen.

!! Veilig Thuis hoort terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan bel je zelf naar Veilig Thuis om actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de eventuele hulpverlening die op gang gebracht is.