Opdracht

Niets doen is geen optie 

Je bent  doktersassistente, frontoffice medewerker, logopedist of teammanager

Dan heb je een signalerings en bespreekverantwoordelijkheid.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de arts/verpleegkundige, mogelijk ook via het protocol van de school.

Je gaat na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de arts/verpleegkundige of van de school.

klik op de stappen voor instructies. De onderliggende knoppen geven extra informatie.

 N.B De doktersassistente hoeft niet in gesprek te gaan met ouders over de Verwijsindex.