Regio Achterhoek maakt gebruik van de volgende handelingsprotocollen:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

In de regio Almere zijn de volgende protocollen in gebruik:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

In de regio Amsterdam maakt Arkin gebruik van een handelingsprotocol:

GGZ Jeugd, Arkin

GGZ Volwassenen, Arkin

Landelijke Protocollen:

Centraal Orgaan opvang Azielzoekers

Politie

Regio Apeldoorn maakt gebruik van de volgende handelingsprotocollen:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

De instellingsprotocollen van Arkin zijn:

GGZ Jeugd

GGZ Volwassenen

Regio Arnhem maakt gebruik van de volgende handelingsprotocollen:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

RAAK regio Den Helder/Kop van Noord Holland heeft de volgende handelingsprotocollen:

Regionale Site van Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

Regionaal Handelingsprotocol

Jeugd Gezondheidszorg JGZ (nog in acceptatiefase)

Basisonderwijs (nog in ontwikkelingsfase)

RAAK regio Ede maakt nog geen gebruik van handelingsprotocol.nl

Regio Emmen maak gebruik van de volgende protocollen:

Centaal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

Regio Enschede maakt gebruik van de volgende handelingsprotocollen:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

De regio Groningen maakt gebruik van de volgende protocollen:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

RAAK regio Den Haag heeft de volgende handelingsprotocollen:


RAAK regio Haarlem heeft de volgende handelingsprotocollen:

Centraal Orgaan opvang Azielzoekers

Politie


De regio Leeuwarden maakt gebruik van de volgende handelingsprotocollen:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Politie

RAAK regio's Leiden en Gouda/Hollands Midden hebben de volgende handelingsprotocollen:

Protocollen in ontwikkeling voor Midden Nederland:

 • Regiosite
 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Basisonderwijs
 • Geestelijke Gezondheidszorg,GGZ Jeugd
 • GGZ Volwassenen en Verslavingszorg
 • Jeugdgezondheidszorg JGZ
 • Kinderopvang
 • Kraamzorg en Verloskunde
 • Medewerkers Gemeente
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg,OGGZ
 • Speciaal Onderwijs
 • Thuiszorg
 • Voortgezet Onderwijs
 • Welzijnswerk

RAAK regio Alkmaar/Noord-Kennemerland heeft de volgende handelingsprotocollen:

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland

Regionaal Handelingsprotocol

Jeugd Gezondheidszorg JGZ (in acceptatiefase)

Basisonderwijs (in ontwikkelingsfase)

De regio Noord-Veluwe maakt gebruik van de volgende protocollen:

Centraal Orgaan opvang Azielzoekers

Politie

RAAK regio Utrecht heeft de volgende handelingsprotocollen: