Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

Definitie Eergerelateerd Geweld

Er rouleren diverse termen: eerwraak, eermoord, eerzuivering, eergerelateerd geweld. Meestal gebruikt men het bredere begrip eergerelateerd geweld. 

De term eerwraak verwijst namelijk alleen naar het doden van een meisje of vrouw vanwege schending van de seksuele eer. De term eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld, zoals mishandeling en gedwongen uithuwelijking.

Een veelgebruikte definitie onder professionals (politie, justitie, hulpverlening) is de volgende:

Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken (Bureau Beke, 2005)

De definitie toegelicht:

Eergerelateerd geweld betreft dus alle geweld (geestelijk, lichamelijk, seksueel) ter voorkoming van de schending én ter zuivering van de familie-eer. De seksuele (veelal vrouwelijke) eer kan in het geding zijn, maar ook de persoonlijke (niet-seksuele) eer, de mannelijke trots. De familie van het slachtoffer speelt een belangrijke rol bij eergerelateerd geweld: zij stemt er veelal mee in, en doet soms actief mee aan de eerzuivering. Jongens/mannen kunnen ook slachtoffer zijn, bijvoorbeeld als zij weigeren mee te werken aan eerzuivering, homoseksueel zijn of een gedwongen huwelijk weigeren. Vrouwen kunnen op hun beurt ook actief betrokken zijn bij (gewelddadige) vormen van eerherstel. Die eer is overigens pas echt geschonden als de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.

Politie Haaglanden
Hoofdbureau van Politie
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
T: 070-4243376
E: mep [at] haaglanden.politie.nl
De Unit is landelijk expertisepunt op het terrein van eergerelateerd geweld.
De Unit-Mep zorgt voor specialistische politiezorg, maakt een analyse van eerwraakzaken en adviseert andere korpsen. Ook heeft de Unit-Mep heeft een checklist ontwikkeld, waarmee mensen die aankloppen bij de politie met zaken op het gebied van eerwraak gericht ondervraagd kunnen worden.

Ondersteund door: