Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

meisjesbesnijdenis

Standpunt preventie VGV JGZ                   Verklaring en werkinstructie VGV JGZ

Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. 
Er zijn verschillende manieren waarop de vrouwelijke geslachtsorganen worden besneden. Het varieert welk deel van de geslachtsorganen verminkt wordt, en de mate waarin. Dit is afhankelijk van wat lokaal gebruikelijk is, heeft te maken met de wens van de ouder(s) en hangt af van diegene die de besnijdenis uitvoert. De World Health Organization (WHO) onderscheidt vier vormen (zie ook de Kaart Typen meisjesbesnijdenis):


Type 1. Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid. Deze vorm wordt clitoridectomie genoemd. 
Type 2. Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen. Dit wordt ook excisie genoemd.
Type 3. Vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris. Dit wordt ook infibulatie genoemd. 
Type 4. Alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Terminologie
Voor het besnijden van meisjes worden verschillende termen gehanteerd. 
In Engelstalige landen wordt gesproken van female genital mutilation (FGM), circumcision, cutting, of female genital cutting. In Franstalige landen wordt de term mutilation genital feminine of excision gehanteerd. 
In Nederland werd voorheen vooral de term vrouwenbesnijdenis gehanteerd, maar is inmiddels vervangen door vrouwelijke genitale verminking (vgv). Omdat het besnijden op jonge leeftijd gebeurd, wordt er ook veel gesproken van meisjesbesnijdenis. Zie verder www.meisjesbesnijdenis.nl

Landenlijst

Raadpleeg voor registratie en preventie de landenlijst waarin aangegeven is welke landen inmiddels een andere naam hebben gekregen. Dat zorgt ervoor dat duidelijk dat de moeder uit een risicoland komt ook al heet dat land nu anders.

pdf Gespreksprotocol meisjesbesnijdenis (1.42 MB)

pdf Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen (1.39 MB)

 

Ondersteund door: