Binnen Arkin zijn bij alle afdelingen aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld aangewezen. Zij hebben een training gevolgd en zijn het eerste aanspreekpunt om overleg te plegen over vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Functieomschrijving aandachtsfunctionaris ARKIN

Gameren, S. van, Preventie van kindermishandeling; Wie doet wat?, Bohn Stafleu van Loghum, 2019.