Afdrukken

U bent:

aandachtsfunctionaris/ arts/verslavingsarts/arts assistent/psychiater (K&J)/ (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige /casemanager/clustermanager behandelzaken/ GZ-psycholoog / klinisch psycholoog / psychotherapeut / gedragstherapeut / systeemtherapeut /directeur behandelzaken

Wat u moet doen:

  1. In hoeverre is de veiligheid van het kind in het geding?
  2. Hoe schat u de risico's in op kindermishandeling / huiselijk geweld?
  3. Wat is uw inschatting van de aard en ernst van de problematiek?
  4. Is het nodig om een melding te doen bij Veilig Thuis? -Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen-
  5. Is het nodig om andere vormen van hulpverlening in gang te zetten?
  6. In hoeverre zijn de ouders en het kind gemotiveerd om hulp te accepteren?

Aandachtspunten bij stap 4 Wegen: