Wanneer u een vermoeden heeft van Huiselijk Geweld, belt u Veilig Thuis: 0800 2000

Zij zijn deskundig op dit gebied, kunnen advies geven en hulp op gang brengen. Slachtoffers en daders kunnen ook zelf contact opnemen met Veilig Thuis.

Veilig Thuis geeft informatie, advies en verwijst door. Als uw organisatie zelf niet in de gelegenheid is (met hulp van andere organisaties) adequate hulp te organiseren voor uw cliënt, kunt u een melding doen bij Veilig Thuis bij u in de buurt.

Als organisatie blijft u nog steeds betrokken.

Veilig Thuis onderneemt de volgende stappen bij complexe casussen:

1. brengt de situatie in kaart

2. schrijft een plan van aanpak

3. overlegt met samenwerkingspartners: wie doet wat?

4. kiest een casemanager.

Veilig Thuis is eventueel tijdelijk de procesmanager.

 


 

 

Huiselijk geweld kent meerdere vormen, o.a:

• Partnermishandeling

• Kindermishandeling (denk ook aan: het getuige zijn van Huiselijk Geweld)

Oudermishandeling

• Ouderenmishandeling

Eergerelateerd geweld

zie ook vormen huiselijk geweld voor een uitgebreide lijst

Binnen een gezin/familie kunnen ouders, partners, maar ook broers en zusters, andere familieleden of verzorgers de plegers en of slachtoffers van het geweld zijn.

Men spreekt vaak over huiselijk geweld als er tussen de dader en slachtoffer een relatie is waarin men in meer of mindere mate kan spreken van een afhankelijkheid van elkaar.

voor meer informatie kunt u naar de landelijke website Veilig Thuis gaan.