Dit is het online handelingsprotocol voor medewerkers van ARKIN, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Verslaving.

Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Convenant Melden van Kindermishandeling/uitwisseling van gegevens.

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.De medewerkers in blok 1 hebben een signaleringsverantwoordelijkheid, in blok 2 een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid en in blok 3 een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld binnen Arkin.

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:

 

 

 

Bekijk de Richtlijn Kindermishandeling voor professionals

E-learning Augeo:

Scholingsoverzicht GGZ