U bent:

activiteitenbegeleider / agogisch werkende/ rehab coach/ arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / casemanager/ bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / diëtist/ psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / fysiotherapeut / intake coördinator/ maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener /  pedagoog / persoonlijk begeleider bemoeizorg/  rehab coach/ preventie functionaris/ diëtist / logopedist / (ambulant) verpleegkundige/ groepsbegeleider/ woonbegeleider/ ervaringswerker . 

Wat u moet doen: 

  • U kunt tijdens uw contacten met uw cliënt  signalen van vermoedens van kindermishandeling, of huiselijk geweld opmerken. Maak gebruik van de signalenlijst en leg uw observaties vast. Omschrijf zo feitelijk mogelijk welke signalen u zijn opgevallen, en om welke specifieke situaties het gaat waar u zorgen over heeft. Als er sprake is van letsel, vermeld dan de plaats en het soort letsel. 
  • U kunt ook signalen van vermoedens van kindermishandeling binnen krijgen via bijvoorbeeld de school, de huisarts of ouders/kinderen zelf. Overleg dan direct met de regiebehandelaar.
  • Aarzel niet en bespreek uw signalen/zorgen altijd met de regiebehandelaar en/of aandachtsfunctionaris.
  • Deze zijn verantwoordelijk voor het bijeenroepen van het interne team- of stafoverleg voor het coördineren van de te zetten stappen.
  • U bent aanwezig bij de bespreking van uw signalen/vermoedens in het teamoverleg. (Zie ook stap 2: collegiale consultatie) 
  • Zorg ervoor dat datgene wat er tijdens het interne teamoverleg afgesproken is nauwkeurig wordt vastgelegd in het dossier (ECD).
  • Overweeg altijd om  contact op te nemen met Veilig Thuis voor (telefonisch) advies of consult. Een adviesgesprek bij Veilig Thuis kan zonder de naam van cliënt en het betreffende kind te noemen. U hoeft daar geen toestemming voor te hebben van kind, ouders of andere betrokkenen.
  • LET OP: Als een kind of partner in acuut gevaar is, dan overlegt u direct met de regiebehandelaar / teammanager/aandachtsfunctionaris en belt de Politie. Overleg met Veilig Thuis indien mogelijk!

 

Aandachtspunten bij stap 1 Signaleren :

  •  ouders die zélf ook psych(iatr)ische problemen hebben. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de opvoedingssituatie.