Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Vormen van kindermishandeling

Kindermishandeling is onder te verdelen in meerdere vormen. In de praktijk komen in een situatie waarin een of meer kinderen mishandeld worden, vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor.

 

 

Belangrijke andere bijzondere vormen van kindermishandeling:

 

Gevolgen van kindermishandeling op korte en lange termijn:

Ace theory van Vincent Felitti

Signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die op gezag van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst: "Omringd door zorg en toch niet veilig", rapport cie Samson oktober 2012 

 

© Handelingsprotocol.nl - digitale meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld