Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Vormen van Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat in de privésfeer plaatsvindt door partners, ouders, kinderen, huisvrienden en andere familieleden. Het is daardoor vaak onzichtbaar. De term huiselijk geweld zegt niets over de plaats waar het geweld plaatsvindt.

Steeds vaker wordt de term "geweld in afhankelijkheidsrelaties gebruikt. Onder deze term vallen "geweld in huiselijke kring",geweld in instellingen/inrichting en geweld door vrijwilligers/mantelzorgers. Bij de huiselijke krijg kan men denken aan ouders, broers-zussen, familie of de huisvriend.

 

Vormen van (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties

Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn van één of meer vormen van lichamelijke verwaarlozing,lichamelijke mishandeling,psychische verwaarlozing, psychische mishandeling en/of seksueel geweld.

 

voor meer informatie: www.veiligthuis.nl

© Handelingsprotocol.nl - digitale meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld